Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec

tel.: 48 664 80 30 fax: 48 664 80 31
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Grójecki
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Formy aktywizacji » Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

etvV6EJCi74O1T-nS2FWeys33_k-TB2Y4vVYrP3UK_9PSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

Be4g7Tir5rbMgvXCDvUZr0jkeYqEX55cCJaAf37v4-5PSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

pU5unlH112Mn1d72C0zwO_jlU8rIDPP_D-ZoszZLze1PSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

DR6xRXGUZroE1Yfw-PxZ10gQ0INtnFP3QHMCYLsXC4RPSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

rN96KlAsOcu3J8Zp4_g7eH0GqzqoPQYLe7QovQLP_41PSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

p73oJu-5MYbyDZNAmPW0gwXp7LQUhs6enANO5F01KdxPSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

tkk3MDECxyYGKqYQZEVl4lQMTwfxArkTenulO5w2NulPSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

E_KtWKT2K3ZMM3WDOO4P-mHWq183TvdIImf0DFuqbzFPSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

ASA0sfpJsVwirP7Fpr04cBr3wlHT-nqz-NqVCt8T1O5PSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

Dofinansowanie do wynagrodzenia osób 50 plus

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach dofinansowania wynagrodzenia następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Grójcu z pracodawcą (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) lub przedsiębiorcą po uprzednim złożeniu przez pracodawcę lub przedsiębiorcę pisemnego wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie umowy z pracodawcą lub przedsiębiorcą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres :

a) 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat,

b)  24 miesiące- w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania, odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy.

Niewywiązanie się z warunków umowy skutkuje zwrotem otrzymanych środków w określonej wysokości :

a) wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadku nieutrzymania zatrudnienia w czasie okresu dofinansowania oraz odpowiednio 6 lub 12 miesięcy po jej zakończeniu,

b) 50% łącznej kwoty, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez
co najmniej połowę okresu obowiązkowego zatrudnienia po zakończeniu refundacji (odpowiednio 6 lub 12 miesięcy).

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowę o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanego wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

W ramach umowy o dofinansowanie wynagrodzenia mogą być skierowane osoby bezrobotne dla których ustalono profil pomocy II zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Warunkiem zwrotu dofinansowania do wynagrodzenia jest złożenie przez pracodawcę kompletnego wniosku, którego druk dostępny jest na stronie internetowej PUP: www.pupgrojec.pl oraz w siedzibie Urzędu Pracy.  Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy z pracodawcą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej.

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu, ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec - sala obsługi, stanowiska 1-9  (godz. przyjęć interesantów 7.30 – 14.30).

Utworzono: 2014-11-20 13:01 | Redagował: Administrator PUP Grójec 2014-11-20 13:04
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3132
 • StCih4jc2q96HuCeAX3CzkeP3gXFy8GjPOSfGz8UCI9RFoRJZZQYJU1aSMgEqQrDKbUDlfCp7UgJIn6KQ1luog

 • j8hFY_JBBw0Pwp-EejvlFpzBdKxPei__5BawBipbn1tRFoRJZZQYJU1aSMgEqQrDKbUDlfCp7UgJIn6KQ1luog

 • Y8HZETxVdjpwOlyt_qn47EjeJl_U08kGvnjMPQxC_mRRFoRJZZQYJU1aSMgEqQrDKbUDlfCp7UgJIn6KQ1luog

 • 6g57ydGViMnKdKyRKQQoHGADysKgKEZ1U_MRZOwYq_tRFoRJZZQYJU1aSMgEqQrDKbUDlfCp7UgJIn6KQ1luog

 • 4mqG8krSzss5TW_gl5_tFMk0HE7SoMXsF_fuRMFYBgVRFoRJZZQYJU1aSMgEqQrDKbUDlfCp7UgJIn6KQ1luog

 • S8vW7Qdob_DE0WGofi-6b-9WrAeSNIiUwJZSxWJdjiNRFoRJZZQYJU1aSMgEqQrDKbUDlfCp7UgJIn6KQ1luog

 • q-YhxtPltPBKe0Pk0xW_noJTh5kukR5_9xOrRp7TnHpRFoRJZZQYJU1aSMgEqQrDKbUDlfCp7UgJIn6KQ1luog

 • PNVD_iEZHNHEbyZNweHfchjJxh2Stz6SIj6beerMn7dRFoRJZZQYJU1aSMgEqQrDKbUDlfCp7UgJIn6KQ1luog

 • XHS6dfFR64nlQYaR2xhHpBqSziI3lJnhxaZ_B0deRBhRFoRJZZQYJU1aSMgEqQrDKbUDlfCp7UgJIn6KQ1luog

 • 60Bcf8_KzXGoo0tUEutGdDq-FkJhV86fff9nTtgy925PSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

 • CMxuTM1hk3rHbUEcEfbAU6idssXPJtycZrZIHyxoRxtPSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

 • mMAjxlom4ZjvUz6oy28KvaPdhtTZnXWTqrTji-ioe-pPSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

 • QPMr3uraICnPAujnIoWgTJXQDRLj31feWPN3FvxFQp1PSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

 • eZb12iWUtI4Uc2P9docXMgZM6hLJybcjln8p_lMC9PdPSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

 • NB-CwYdgXb15qk7ftjcnFlRRRdXCiWeqFICfElh8Wf9PSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

 • nVaOIRqcyPfFo4XB4vO40JR3bOFAGGIv9tRzGB-V93FPSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

 • e7GyszqlLBYfPPadb2Hw5hZPBYW624l6X6w4oQW9c6FPSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

 • Mg7NLJcseYWFi0fG7OukKWKb4dxopEqi0f2hnc1LhYNPSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

 • -4u8xH_6zJnjXz35uZuPyuKZI0cK-GaRic6BKhN-uvNPSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

 • c3FFSd5PDPK8sHxtA8fFdwk3inOFxPauJ0Pz4Ab2d_BPSnigQVWhWZ-yUIjOJuMnu_IHbtG6vAAlSWm8MYYghw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl