Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

Powiatowy Urząd Pracy
w Grójcu

ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec

tel.: 48 664 80 30 fax: 48 664 80 31
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Grójecki
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Formy aktywizacji » Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

PjkvuT-cu2SXR-uV1Fg_X0oJaeJc0q_JpezYHHB0PVryr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

fsrQBnMhdl8qgPujlcIvdW80ccnbyv1CI_9ZGIdAakDyr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

teD5arwFCKYS6Y1bSkrLkE7-rEzBg1Y7TZIU0fX2RULyr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

p1-GhFFE-3-YU0qUSwT4cZapM3a20LtFuGaUOuMXKrzyr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

P62xPhqK6ve78LUMiDhl1yKvJgaKHR1NowqXKDnyGS7yr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

h-GlwnpgocOR3vPzUE4yfz4DLk89Xnd3jcgSOVQM5eHyr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

YJ_pE43thOAcdBibQ7EiJoXpWWpHqkDzi8PTS8q7EWLyr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

CbrArFz59c9p-nrr-9ytuUpxkjvU9BSuyusSTcud6Fzyr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

3dCIIrrq5VQFrgyRiz_O01ZW0gwKBhrOImffg_ux09Xyr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Powiatowy Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy, zwane dalej „grantem”, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla:

- skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,

lub

- bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

1) małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;

2) rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;

3) rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;

4) dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy     lub przedsiębiorcy.

Wysokość pomocy

Grant przysługuje w kwocie nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy

Obowiązki pracodawcy/przedsiębiorcy

Zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Niewywiązanie się z powyższego warunku  lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową, lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zwrot grantu następuje:

1) w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym ww. warunek nie został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku niewywiązania się z tego warunku;

2) w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.

Warunkiem otrzymania przedmiotowej pomocy jest złożenie przez pracodawcę/przedsiębiorcę wniosku, którego druk dostępny jest na stronie internetowej PUP: www.pupgrojec.pl oraz w siedzibie Urzędu Pracy.  Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy z pracodawcą jest podstawą  do przyznania  środków na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu, ul. Laskowa 4a,  05 - 600 Grójec – sala obsługi, stanowiska 1 - 9  (godz. przyjęć interesantów 7.30 – 14.30).

Utworzono: 2014-11-20 13:23 | Redagował: Administrator PUP Grójec 2014-11-20 13:27
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2378
 • Sl0I7SYk8PodMLkTDoLivNt3a3paA77WfpW-Fn6Dvs4uMoojlINfNKkunPKbyOlceDSFbdhyn6mkQ4udouhvf0-GNjbNW1sN8d2jDHi-ul6SYoMMiWV9OhVknO8oKkFa

 • cBbX4eM57YhNk6diAXkF5t-h1oryfRJpCFIJv4KohTIuMoojlINfNKkunPKbyOlceDSFbdhyn6mkQ4udouhvf0-GNjbNW1sN8d2jDHi-ul6SYoMMiWV9OhVknO8oKkFa

 • PNwBFPt2gkzWF86BLGFG9kHIO1kj7Q3NlzFG1Fa-SFAuMoojlINfNKkunPKbyOlceDSFbdhyn6mkQ4udouhvf0-GNjbNW1sN8d2jDHi-ul6SYoMMiWV9OhVknO8oKkFa

 • kcV-kwHeRmU172Nby-LWb_h9i38ct3ujFdbtDmRRZQQuMoojlINfNKkunPKbyOlceDSFbdhyn6mkQ4udouhvf0-GNjbNW1sN8d2jDHi-ul6SYoMMiWV9OhVknO8oKkFa

 • 6VB0LRE4U0JwHbemjF9upoR9lvdr06EFB3HpqsC9Zl8uMoojlINfNKkunPKbyOlceDSFbdhyn6mkQ4udouhvf0-GNjbNW1sN8d2jDHi-ul6SYoMMiWV9OhVknO8oKkFa

 • OVn4seB1d9s0i_zim9-sm0aRIOHyvAHX7hmxZ-fNoRMuMoojlINfNKkunPKbyOlceDSFbdhyn6mkQ4udouhvf0-GNjbNW1sN8d2jDHi-ul6SYoMMiWV9OhVknO8oKkFa

 • Vjqs5Ah6HqIsgAltigCT4fmlRmrcHuo3uNRvoKMYlTguMoojlINfNKkunPKbyOlceDSFbdhyn6mkQ4udouhvf0-GNjbNW1sN8d2jDHi-ul6SYoMMiWV9OhVknO8oKkFa

 • OlnWMjSfUg79A3yxpw155ZGGzREA6XELB34xlT8NQQsuMoojlINfNKkunPKbyOlceDSFbdhyn6mkQ4udouhvf0-GNjbNW1sN8d2jDHi-ul6SYoMMiWV9OhVknO8oKkFa

 • YgrDQvpn41mJDWcCDDi4Km-Ypar2kIapFse1URFO474uMoojlINfNKkunPKbyOlceDSFbdhyn6mkQ4udouhvf0-GNjbNW1sN8d2jDHi-ul6SYoMMiWV9OhVknO8oKkFa

 • O5nPyr-VKyRDTcAOmElkRPJrTi7AnVvBGGFLyLxd9QHyr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

 • yYkvIK6muZNn50sJG6IjQxoPF6EuPZrnuHtSuZpr8AXyr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

 • mTrjjo-0cg2EbPZRv3jmZ8hO42uNEDuMZJYyrgm9lMryr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

 • L7-f-0oBzoAqXDeUmprY6i1F1NE8n6x1A1iR93ziCz7yr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

 • qPAIrZzfJToP1gYAAhDmyagS05BgYlQxme9g56J3_tvyr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

 • 5He9kOjYEsa8xnsy7Si1XWDpzwExXX8alTCRVKGS52nyr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

 • k1O0VhAhA9IyZLPbRZh7y_uxEvePuR_nDkpQwPrsruDyr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

 • 6lN5kw50Jm5iTq_fs12m0RpB7ykNZhA1ju6xPAWe0YTyr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

 • p-t43XM6FsaLQ7KJondWxzxZzr_n2flkrH2gErDQd_jyr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

 • 5WMUUz6r_HajD5lEzy7ON2rd_pOON5JypnmmQJzAc9nyr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

 • SiqO1WhZZGf6IjZS2JOuZTm7Kc70CBXzFGjSN9UW-_7yr-eHeTyaaKzdG_ACORl174IrxQhh8hDziDymqT8JNkEggQAgGY3XJDGRgg6UJp1yIaASyqk3IudyG8QZ3gZo

Projektowanie stron: IntraCOM.pl